Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Flow Fitness Helsinki
Y-tunnus: 2017845-5
Postiosoite: Taavinharju 29 B 3, 02180 Espoo

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Sami Obele
Puh: 040 169 3355
Sähköposti: info@flowfitness.fi

3. Rekisterin nimi
Flow Fitness Helsingin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin tietoja käytetään Flow Fitness Helsingin omaan viestintään, jollei rekisteröity ole tätä kieltänyt. Rekisterin nimi- ja osoitetietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallentuvat kaikki palvelun käyttäjän antamat tiedot, kuten henkilötiedot, yhteystiedot, käyttötiedot, valmentamiseen liittyvät tiedot sekä muut käyttäjän itse antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta tai myydä kolmansille osapuolille, jotka eivät liity Flow Fitness Helsingin toimintaan.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Osaa tiedoista säilytetään EU:n tietosuoja-asetukseen sitoutununeen pilvipalvelun palvelimella Yhdysvalloissa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot säilytetään verkkopalvelun tietokannassa ja Flow Fitness Helsingin omassa asiakastietojärjestelmässä. Kaikki tiedot on salasanasuojattu.